Instituut van de Wetering

Computer- en type- opleidingen

Volg ons ook op:

 facebookjpg   

Cursus computertypen volledige examenopleiding

Blind leren typen op jonge leeftijd is belangrijk. Vele klachten (RSI) komen van mensen die zichzelf hebben leren typen. Het besef dat je ergonomisch moet omgaan met het leren typen wordt steeds groter. Maar het grote voordeel is natuurlijk, dat uw kind veel sneller verslagen kan maken, internetten, chatten, hyven, e-mailen enz. Met een typediploma op zak heeft uw kind meteen een voorsprong op het middelbaar onderwijs.

 

Computertypen vanaf groep 5/6, ook voor volwassenen. En uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen is gebleken dat kinderen die op jonge leeftijd met tien vingers leren typen, zich gemakkelijk kunnen aanpassen op de middelbare school. (Volgens wetenschappelijk onderzoek van Henny v.d. Meijden).

 

Ik heb 25+ jaar ervaring met het computertype-onderwijs. Ik ben een bevoegd docent computertypen/tekstverwerking/kantoorpraktijk/ICT. Daarnaast werk ik dagelijks met dove, slechtziende, autistische, dys-lectische, ESM-leerlingen, zwak motorische gehandicapten op het gebied van computeronderwijs.

 

Er zijn verschillende cursussen:

 

* basiscursus typevaardigheid met certificaat via internet    

* basiscursus typevaardigheid met diploma via internet    

* basiscursus typevaardigheid met diploma via een boek

 

Basiscursus typevaardigheid met certificaat via internet 

Met het softwareprogramma TypeWorld wordt het toetsenbord aangeleerd. De leerling leren typen volgens het tienvingersysteem blindtypen met het programma TypeWorld. Na de cursus zal de snelheid 100-130 aanslagen per minuut bedragen. Dit is een gemiddelde leerling. Regelmatig zal een voortgangsrapport worden gestuurd. Voor het huiswerk is een computer met een internetverbinding nodig.

 

De cursus bestaat uit ongeveer 10 tot 15 lessen. Afhankelijk van de leerling. Het cursusgeld is € 150,--.

 

Basiscursus typevaardigheid met diploma via internet

Deze cursus is hetzelfde als hierboven, maar gaat verder. Nadat het toetsenbord is aangeleerd, gaan we verder in Microsoft Word en gaan we werkstukken (brief, rapportering en proza) aanleren. Daarna wordt het afgesloten met een diploma. Deze kan vrijstellingen geven bij sommige vervolgcursussen en vervolgscholen.

 

De cursus bestaat uit ongeveer 10 tot 20 lessen. Afhankelijk van de leerling.

 

Het cursusgeld is € 225,--. Examengeld is € 15,--. (Dit wordt geïnd vóór het examen).

 

Basiscursus typevaardigheid via een boek

De cursus wordt aangeboden via een boek, er is geen internet voor nodig. Wel een tekstverwerkingsprogramma. Hier werken we met een Microsoft Word programma. Voor leerlingen met dyslexie wordt het boek aangepast.

 

Het cursusgeld is € 225,-- + € 10,-- borg boek. Het examengeld is € 15,--. Dit wordt geïnd vóór het examen. 

Alle cursisten werken in eigen tempo. Er is dus geen standaard aantal lessen. Wel wordt geprobeerd om een gemiddelde aan te houden, zou dit niet haalbaar zijn, dan wordt dit in overleg aangepast. Als het gemiddelde haalbaar is, moet u erop rekenen dat de cursus ongeveer een half jaar duurt.

 

Voor cursisten met een handicap wordt het huiswerk en lesduur aangepast. Vooral cursisten met dyslexie hebben veel profijt van de cursus (analytisch typen). Zij leren beter lezen en hun fouten te ontdekken.

 

Huiswerk: ongeveer 2 uur per week. We leiden op voor een examen. Mocht u de eerste keer niet slagen, dan kunt u zonder leskosten verder oefenen (bij regelmatig  cursusbezoek en huiswerk maken). Alleen het examengeld is dan voor uw rekening.

 

 

 

De lessen duren 1 uur, er wordt lesgegeven op:

 

Maandag: 

18.00 uur 

Homepage

Dinsdag: 

18.00 uur 

Dinsdag:

19.00 uur 

Woensdag:

18.00 uur 

Inschrijven via ons contactformulier: Klik Hier

 

Copyright © 2013 - 2018 Instituut van de Wetering - All Rights Reserved - Content Management Systeem (CMS) - JB Webdesign & Ontwerp